Hlavná stránka

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

  

Naše družstvo pracuje v oblasti správy a údržby bytového fondu viac ako 45 rokov. V súčasnosti spravujeme alebo vykonávame dohodnuté činnosti na základe zmluvy o výkone správy /vlastníci bytov/ alebo mandátnej zmluvy /spoločenstvá vlastníkov bytov/ pre viac ako 7 500 bytov. Dlhoročné skúsenosti, počet spravovaných bytov a najmä odborný aparát zamestnancov je zárukou kvality nami poskytovaných služieb vo všetkých činnostiach súvisiacich so správou bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

 Stránkové dni a hodiny:

Pondelok 12.00 – 16.00 hod
Streda 8.00 – 17.00 hod
Prestávka v práci v rozsahu 30 min. v čase od 11,30 hod do 12,00

 

        O z n á m e n i e                                   

                                     

Oznamujeme Vám, že dňom 31.10.2017 prestáva zabezpečovať servis, údržbu a odborné prehliadky výťahov firma Majes – výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava.  Od 1.11.2017 túto činnosť v plnom rozsahu preberá firma ELBE výťahy, s.r.o., Martin.

 Žiadame Vás, aby ste od 1.11.2017 nahlasovali všetky prípadné poruchy na nového dodávateľa-  firmu ELBE výťahy, s.r.o., Martin,  tel. kontakt  0919 313 474, 0919 313 494 s ktorou je podpísaná Zmluva o servise, údržbe a odborných prehliadkach výťahu/výťahov   vo Vašom bytovom dome na dobu určitú 1 rok.

V termíne 31.10.2017 a 1.11.2017 zabezpečí firma ELBE výťahy s.r.o., Martin  označenie výťahov svojimi kontaktnými údajmi.

 

                                                                                 Ing.František KAMENIŠŤÁK

                                                                           riaditeľ OSBD Martin