Hlavná stránka

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

  

Naše družstvo pracuje v oblasti správy a údržby bytového fondu viac ako 45 rokov. V súčasnosti spravujeme alebo vykonávame dohodnuté činnosti na základe zmluvy o výkone správy /vlastníci bytov/ alebo mandátnej zmluvy /spoločenstvá vlastníkov bytov/ pre viac ako 7 600 bytov. Dlhoročné skúsenosti, počet spravovaných bytov a najmä odborný aparát zamestnancov je zárukou kvality nami poskytovaných služieb vo všetkých činnostiach súvisiacich so správou bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

 Stránkové dni a hodiny:

Pondelok 12.00 – 16.00 hod
Streda 8.00 – 17.00 hod
Prestávka v práci v rozsahu 30 min. v čase od 11,30 hod do 12,00