Hlavná stránka

 

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

 Stránkové dni a hodiny:

Pondelok 12.00 – 16.00 hod
Streda 8.00 – 17.00 hod
Prestávka v práci v rozsahu 30 min. v čase od 11,30 hod do 12,00

 


O Z N A M Y    O S B D   M a r t i n


 

Zmena v povinnosti čistenia priľahlých chodníkov

Novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) podľa §9 ods.2 zrušila povinnosť vlastníkov nehnuteľností odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ich nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, vplyvom poľadovice alebo vplyvom snehových zrážok.

 


 
 
 

        

        OZNÁMENIE O ČERPANÍ DOVOLENKY

        OSBD Martin oznamuje, že v dňoch od 27.12.2018 do 31.12.2018 budú priestory správy OSBD Martin z dôvodu čerpania dovolenky uzatvorené.

        V týchto dňoch prípadnú haváriu nahláste priamo na dispečing havarijnej služby na č.t. 0905 245 452 alebo 0908 937 492.

                                                                                   Ing. František Kamenišťák, v.r.

                                                                                      riaditeľ OSBD Martin