Výberové konanie Zvolenská 1,2, Martin

Výberové konanie Kratinova 47, Martin

Výberové konanie 1. Čsl. brigády 36, Vrútky

Výberové konanie Kernova 8, Martin

Výberové konanie P. V. Rovnianka 2,4,6, Martin

Výberové konanie Priehradka 25, Martin

Výberové konanie Gorkého 47,49, Martin

Výberové konanie Š. Furdeka 28,30,32,34, Martin