Informácie pre spravované domy

  

www.poschodoch.sk

 

Internetový portál určený pre vlastníkov priestorov

 
 
 
 
 

POSCHnews_icoODOCH.SK sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch správcu domu pre ich vlastníkov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov.

 

news_ico
Nájdete tu  napríklad údaje ako:  Vyučtovania, Účty domu a bytu, Prehľad fondu opráv, Zápisnice zo schôdze, Odpočty meračov a daľšie informácie