Bankové účty domov

Zoznam bankových účtov BD v správe OSBD Martin – VLASTNÍCI – od 19.5.2017

DOM Ulica Mesto Banka IBAN
011 Novákova 7 Martin ČSOB SK04 7500 0000 0040 0967 0447 
015 Moyzesova 12 Martin ČSOB SK82 7500 0000 0001 5123 4568 
016 P.Mudroňa 40 Martin ČSOB SK62 7500 0000 0001 6123 4561 
021 Družstevná 4,5,6 Martin ČSOB SK14 7500 0000 0002 1123 4560 
022 Kozmonautov 17,18,19 Martin SLSP SK42 0900 0000 0003 5361 9343 
023 Severná 1,2 Martin ČSOB SK59 7500 0000 0002 3123 4568 
024 Severná 3,4 Martin SLSP SK65 0900 0000 0003 5357 9644 
025 Severná 5,6 Martin SLSP SK45 0900 0000 0003 5355 3620 
027 Bellova 7,8 Martin ČSOB SK79 7500 0000 0040 0967 0746 
028 Bellova 1,2 Martin SLSP SK43 0900 0000 0003 5357 9652 
029 Východná 1,3 Martin ČSOB SK40 7500 0000 0002 9123 4551 
030 Východná 5,7 Martin ČSOB SK62 7500 0000 0003 0123 4564 
031 Východná 9,11 Martin ČSOB SK57 7500 0000 0040 0967 0172 
032 Východná 2,4,6,8,10,12 Martin SLSP SK41 0900 0000 0003 5358 5120 
034 Zvolenská 9,10,11 Martin SLSP SK83 0900 0000 0003 5357 9708 
037 Zvolenská 18,19,20 Martin SLSP SK19 0900 0000 0050 6891 8670 
038 Rumunskej armády 1,2 Martin SLSP SK39 0900 0000 0003 5357 9724 
039 Rumunskej armády 5,6 Martin SLSP SK17 0900 0000 0003 5357 9732 
040 Jilemnického 55 Martin ČSOB SK90 7500 0000 0004 0123 4561 
041 J.Palkoviča 4 Martin ČSOB SK97 7500 0000 0040 0967 0228 
042 Jilemnického 2 Martin ČSOB SK53 7500 0000 0040 0967 0244 
043 Zvolenská 21,22,23,24,25,26,27,28 Martin SLSP SK42 0900 0000 0003 5357 9767 
045 Kozmonautov 33 Martin ČSOB SK31 7500 0000 0040 0967 0252 
049 A.Pietra 12 Martin ČSOB SK68 7500 0000 0004 9123 4564 
050 Holubyho 5,7 Martin SLSP SK13 0900 0000 0003 5357 9804 
051 Björnsonova 3 Martin ČSOB SK92 7500 0000 0005 1123 4562 
052 Björnsonova 5 Martin ČSOB SK66 7500 0000 0005 2123 4566 
053 Björnsonova 9 Martin ČSOB SK72 7500 0000 0040 0966 9999 
061 Gorkého 47,49 Martin ČSOB SK45 7500 0000 0006 1123 4551 
063 J.Goliána 2,4 Martin ČSOB SK68 7500 0000 0006 3123 4567 
064 Gorkého 75,77 Martin SLSP SK94 0900 0000 0003 5357 9898 
067 Timravy 3 Martin ČSOB SK73 7500 0000 0006 7123 4561 
071 Malinovského 1,2,3,4 Martin ČSOB SK04 7500 0000 0040 0967 0156 
072 Malinovského 5,6,7 Martin SLSP SK45 0900 0000 0003 5361 9095 
081 J.Mazúra 2,4 Martin ČSOB SK73 7500 0000 0008 1123 4564 
082 J.Mazúra 6,8,10 Martin SLSP SK96 0900 0000 0003 5358 5585 
083 Maše Haľamovej 7,9,11 Martin ČSOB SK08 7500 0000 0040 0967 0375 
085 Izabely Textorisovej 9,11,13,15,17 Martin SLSP SK14 0900 0000 0003 5358 5606 
086 Sucháčkova 13,14,15,16,17 Martin ČSOB SK52 7500 0000 0008 6123 4562 
088 V.Šípoša 7,8,9 Martin ČSOB SK28 7500 0000 0008 8123 4551 
089 Jána Petrikovicha 10,11,12 Martin ČSOB SK02 7500 0000 0008 9123 4555 
091 Majakovského 1,2,3,4 Martin SLSP SK70 0900 0000 0003 5358 5665 
095 Lermontova 13,14,15 Martin ČSOB SK03 7500 0000 0009 5123 4566 
096 Puškinova 3 Martin ČSOB SK95 7500 0000 0040 0966 9876 
097 Puškinova 2 Martin ČSOB SK76 7500 0000 0009 7123 4555 
098 Puškinova 4 Martin ČSOB SK28 7500 0000 0009 8123 4567 
102 Jána Fraňa 1,2 Martin ČSOB SK49 7500 0000 0010 2123 4564 
103 Jána Fraňa 14,15 Martin ČSOB SK23 7500 0000 0010 3123 4568 
104 Jána Fraňa 16,17 Martin ČSOB SK03 7500 0000 0010 4123 4561 
105 Jána Fraňa 18,19,20 Martin ČSOB SK09 7500 0000 0040 0967 0842 
106 Benkova 6,8 Martin ČSOB SK48 7500 0000 0010 6123 4569 
107 B.Němcovej 3 Martin ČSOB SK28 7500 0000 0010 7123 4562 
108 Benkova 10,12,14 Martin SLSP SK23 0900 0000 0003 5361 9394 
109 Jána Šimka 6,8,10,12 Martin ČSOB SK26 7500 0000 0040 0967 0439 
110 Jána Šimka 14,16,18,20 Martin ČSOB SK12 7500 0000 0040 0967 1079 
122 Kafendova 9 Vrútky ČSOB SK02 7500 0000 0012 2123 4569 
125 I.Čsl.brigády 26,28,30 Vrútky ČSOB SK57 7500 0000 0040 0967 0754 
127 I.Čsl.brigády 27,29 Vrútky ČSOB SK35 7500 0000 0040 0967 0180 
128 Nábrežná 12 Vrútky ČSOB SK58 7500 0000 0012 8123 4560 
129 I.Čsl.brigády 32 Vrútky SLSP SK62 0900 0000 0003 5358 5227 
130 I.Čsl.brigády 36 Vrútky SLSP SK92 0900 0000 0003 5355 3647 
132 S.H.Vajanského 2,4,6,8 Vrútky ČSOB SK78 7500 0000 0040 0967 0279 
133 M.R.Štefánika 15,17,19,21 Vrútky ČSOB SK32 7500 0000 0013 3123 4551 
134 Švermova 7,9,11 Vrútky ČSOB SK06 7500 0000 0013 4123 4555 
141 Hurbanova 3 Martin ČSOB SK09 7500 0000 0014 1123 4551 
142 Hurbanova 5 Martin ČSOB SK80 7500 0000 0014 2123 4555 
143 Rázusova 5 Martin ČSOB SK32 7500 0000 0014 3123 4567 
144 Košútska 2,4,6,8 Martin ČSOB SK12 7500 0000 0014 4123 4560 
146 Rázusova 7,9,11 Martin SLSP SK23 0900 0000 0003 5359 3980 
147 Hurbanova 7,9,11,13,15 Martin ČSOB SK37 7500 0000 0014 7123 4561 
149 Hurbanova 2,4,6 Martin ČSOB SK82 7500 0000 0014 9123 4569 
150 Hurbanova 8,10,12,14,16 Martin ČSOB SK57 7500 0000 0015 0123 4555 
161 J.Alexyho 11,13,15 Martin ČSOB SK37 7500 0000 0016 1123 4564 
162 J.Alexyho 1,3,5,7,9 Martin SLSP SK93 0900 0000 0003 5359 4078 
163 M.Galandu 8,10,12 Martin SLSP SK65 0900 0000 0003 5361 9220 
164 F.Štefunku 10,12,14 Martin ČSOB SK39 7500 0000 0040 0966 9817 
166 M.Galandu 14,16,18,20 Martin ČSOB SK16 7500 0000 0016 6123 4562 
167 C.Majernika 7,9,11,13 Martin SLSP SK86 0900 0000 0003 5359 4107 
168 F.Štefunku 16,18,20,22 Martin ČSOB SK89 7500 0000 0016 8123 4551 
169 Kernova 6 Martin SLSP SK42 0900 0000 0003 5359 4123 
170 Kernova 8 Martin ČSOB SK85 7500 0000 0017 0123 4568 
171 M.Galandu 22 Martin ČSOB SK54 7500 0000 0040 0967 0420 
181 Partizánska 11 Turčianske Teplice ČSOB SK87 7500 0000 0018 1123 4569 
182 Partizánska 9 Turčianske Teplice ČSOB SK67 7500 0000 0018 2123 4562 
184 Kuzmányho 18 Turčianske Teplice SLSP SK21 0900 0000 0003 5358 5286 
186 Kuzmányho 10, 12 Turčianske Teplice ČSOB SK80 7500 0000 0040 0967 0922 
187 Kuzmányho 6,8 Turčianske Teplice ČSOB SK34 7500 0000 0040 0967 0877 
188 Kuzmányho 2,4 Turčianske Teplice ČSOB SK56 7500 0000 0040 0967 0869 
191 Jozefa Lettricha 1 Turčianske Teplice ČSOB SK18 7500 0000 0019 1123 4566 
193 Partizánska 4,6 Turčianske Teplice ČSOB SK79 7500 0000 0040 0967 0455 
196 Horné Rakovce 1,2,3,4,5,6,7 Turčianske Teplice SLSP SK17 0900 0000 0003 5358 5358 
197 Horné Rakovce 12,13,14,15,16,17 Turčianske Teplice ČSOB SK68 7500 0000 0019 7123 4568 
198 Horné Rakovce 18,19,20,21,22,23,24 Turčianske Teplice ČSOB SK07 7500 0000 0040 0967 0199 
199 Horné Rakovce 25 Turčianske Teplice ČSOB SK22 7500 0000 0019 9123 4565 
221 Na Drienok 462 Mošovce ČSOB SK70 7500 0000 0022 1123 4551 
222 Obchodná 28 Turany ČSOB SK44 7500 0000 0022 2123 4555 
223 Červenej armády 22 Turany ČSOB SK93 7500 0000 0022 3123 4567 
224 Červenej armády 27 Turany ČSOB SK73 7500 0000 0022 4123 4560 
225 Červenej armády 1  Turany ČSOB SK47 7500 0000 0022 5123 4564 
227 SNP 19 Turany ČSOB SK75 7500 0000 0040 1088 2930 
228 Červenej armády 3 Turany SLSP SK48 0900 0000 0003 5352 4563 
229 Červenej armády 5 Turany ČSOB SK46 7500 0000 0022 9123 4569 
231 Červenej armády 9 Turany ČSOB SK70 7500 0000 0023 1123 4567 
232 Červenej armády 20 Turany ČSOB SK50 7500 0000 0023 2123 4560 
233 Červenej armády 18 Turany ČSOB SK24 7500 0000 0023 3123 4564 
235 Červenej armády 14 Turany ČSOB SK75 7500 0000 0023 5123 4561 
236 Rybárska 13 Turany ČSOB SK49 7500 0000 0023 6123 4565 
237 Červenej armády 15,17,19,21,23,25 Turany ČSOB SK23 7500 0000 0023 7123 4569 
238 Červenej armády 13 Turany ČSOB SK03 7500 0000 0023 8123 4562 
240 Generála Fraňu 1,3,5,7 Turany ČSOB SK27 7500 0000 0024 0123 4560 
251 Devínska 1,3,5,7,9,11,13 Martin 8 ČSOB SK29 7500 0000 0025 1123 4561 
252 Minská 7,9,11,13 Martin 8 ČSOB SK03 7500 0000 0025 2123 4565 
253 J.Martáka 19,21,23 Martin 8 ČSOB SK34 7500 0000 0040 0967 0295 
254 J.Martáka 25,27,29 Martin 8 ČSOB SK54 7500 0000 0025 4123 4562 
256 Uzlovská 8,10,12,14 Martin 8 ČSOB SK30 7500 0000 0025 6123 4551 
258 Uzlovská 9,11 Martin 8 ČSOB SK53 7500 0000 0025 8123 4567 
259 Zelená 1,3 Martin 8 ČSOB SK65 7500 0000 0040 0967 1095 
261 Štvrť Čajkovského 3,4 Martin 8 ČSOB SK51 7500 0000 0026 1123 4569 
263 Kratinova 47 Martin 8 ČSOB SK05 7500 0000 0026 3123 4566 
264 Kratinova 49 Martin 8 SLSP SK70 0900 0000 0003 5355 3655 
265 Kratinova 51 Martin 8 SLSP SK78 7500 0000 0026 5123 4555
266 Kratinova 53 Martin 8 ČSOB SK30 7500 0000 0026 6123 4567 
267 Devínska 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33 Martin 8 ČSOB SK10 7500 0000 0026 7123 4560 
279 J.Š.Šikuru 3,5,7,9,11,13,15,17 Martin 8 ČSOB SK17 7500 0000 0040 0966 9825 
280 Palackého 21,23 Martin 8 ČSOB SK58 7500 0000 0028 0123 4551 
281 Palackého 25,27 Martin 8 ČSOB SK53 7500 0000 0040 0967 0535 
282 B.Bullu 4 Martin 8 SLSP SK38 0900 0000 0003 5361 8930 
283 B.Bullu 2 Martin 8 SLSP SK74 0900 0000 0050 6432 5894 
284 J.Š.Šikuru 1 Martin 8 SLSP SK93 0900 0000 0003 5358 0207 
285 Charkovská 7 Martin 8 ČSOB SK09 7500 0000 0028 5123 4568 
301 M.Dulu 16,18,20,22,24,26 Martin 8 ČSOB SK34 7500 0000 0030 1123 4551 
302 M.Dulu 28,30,32 Martin 8 ČSOB SK76 7500 0000 0040 0967 0121 
303 M.Dulu 34,36,38,40,42,44 Martin 8 ČSOB SK57 7500 0000 0030 3123 4567 
304 M.Dulu 46,48,50,52,54 Martin 8 ČSOB SK37 7500 0000 0030 4123 4560 
306 Volgogradská 25,27,29,31 Martin 8 SLSP SK11 0900 0000 0003 5361 9028 
307 Volgogradská 23 Martin 8 SLSP SK30 0900 0000 0003 5358 0274 
308 Volgogradská 21 Martin 8 ČSOB SK36 7500 0000 0030 8123 4565 
310 Lesná 21 Vrútky ČSOB SK82 7500 0000 0031 0123 4555 
311 Lesná 23 Vrútky ČSOB SK34 7500 0000 0031 1123 4567 
312 Lesná 25 Vrútky ČSOB SK14 7500 0000 0031 2123 4560 
313 Lesná 27 Vrútky ČSOB SK85 7500 0000 0031 3123 4564 
314 Lesná 29 Vrútky ČSOB SK59 7500 0000 0031 4123 4568 
315 Lesná 31 Vrútky ČSOB SK39 7500 0000 0031 5123 4561 
316 Francúzskych partizánov 25 Vrútky ČSOB SK13 7500 0000 0031 6123 4565 
317 Francúzskych partizánov 27 Vrútky ČSOB SK84 7500 0000 0031 7123 4569 
401 Š.B.Romana 1,3,5,7,9 Martin ČSOB SK70 7500 0000 0040 1632 4526 
402 Š.Furdeka 28,30,32,34 Martin ČSOB SK97 7500 0000 0040 2123 4568 
403 Š.Furdeka 20,22,24,26 Martin ČSOB SK77 7500 0000 0040 3123 4561 
405 Š.B.Romana 2,4,6,8 Martin ČSOB SK25 7500 0000 0040 5123 4569 
406 Š.Furdeka 12,14,16,18 Martin ČSOB SK05 7500 0000 0040 6123 4562 
408 Gándhího 7,9,11 Martin ČSOB SK78 7500 0000 0040 8123 4551 
409 Gándhího 1,3,5 Martin ČSOB SK98 7500 0000 0040 0967 0404 
411 D.Makovického 2,4,6 Martin ČSOB SK62 7500 0000 0040 0967 1052 
412 A.Mamateja 2,4,6 Martin SLSP SK72 0900 0000 0003 5359 4262 
413 A.Mamateja 8,10,12,14,16 Martin ČSOB SK65 7500 0000 0040 1045 8929 
414 P.V.Rovnianka 7,9,11,13 Martin ČSOB SK79 7500 0000 0041 4123 4562 
415 D.Makovického 3,5,7,9,11 Martin ČSOB SK53 7500 0000 0041 5123 4566 
416 D.Makovického 14,16,18,20,22 Martin ČSOB SK55 7500 0000 0041 6123 4551 
417 Björnsonova 7 Martin ČSOB SK88 7500 0000 0040 0966 9905 
419 D.Makovického 34,36 Rovnianka 1,3,5 Martin SLSP SK90 0900 0000 0003 5359 4326 
420 Horné Rakovce 27 Turčianske Teplice SLSP SK90 0900 0000 0003 5361 9546 
421 A.Stodolu 27 Martin ČSOB SK76 7500 0000 0042 1123 4569 
422 A.Stodolu 29,31,33,35,37 Martin ČSOB SK56 7500 0000 0042 2123 4562 
424 Ľ.Ondrejova 1,3,5,7 Martin ČSOB SK76 7500 0000 0040 0967 0412 
425 A.Stodolu 28 Martin SLSP SK71 0900 0000 0003 5359 4377 
426 P.V.Rovnianka 8,10,12,14,16 Martin ČSOB SK55 7500 0000 0042 6123 4567 
427 P.V.Rovnianka 2,4,6 Martin ČSOB SK35 7500 0000 0042 7123 4560 
428 A.Stodolu 52,54,56,58 Martin SLSP SK27 0900 0000 0003 5359 4393 
429 Š.Náhalku 12,14,16,18 Martin ČSOB SK80 7500 0000 0042 9123 4568 
430 Š.Náhalku 2,4,6,8,10 Martin ČSOB SK33 7500 0000 0043 0123 4562 
501 P.O.Hviezdoslava 26,28,30 Martin SLSP SK66 0900 0000 0003 5352 4627 
502 P.O.Hviezdoslava 14,16,18 Martin SLSP SK60 0900 0000 0003 5361 9116 
510 Uzlovská 5,7 Martin 8 ČSOB SK80 7500 0000 0040 0967 0340 
511 Konevova 1,2,3 Martin ČSOB SK58 7500 0000 0040 0967 0930 
512 J. Kronera 15 Martin ČSOB SK70 7500 0000 0051 2123 4551
513 Novomeského 36 Martin SLSP SK35 0900 0000 0051 2413 4759
701 Priehradka 25 Martin ČSOB SK74 7500 0000 0070 1123 4568 

Účet nájomcov:  SK74 0900 0000 0050 6432 5894