Energetické informácie

 

           Cenník energií r.2019

 

Teplo na ÚK a teplo na prípravu TÚV

Dodávateľ – Teplico, s.r.o. :                        variabilná zložka: 0,06564 €/kWh 

                                                                    fixná zložka:     201,67836 €/kW  

                                                                    spolu:                    0,10369 €/kWh 

 

Dodávateľ – Martinská teplárenská, a.s. : variabilná zložka: 0,04800 €/kWh

                                                                    fixná zložka:  180,00000   €/kW

                                                                    spolu:                    0,08196 €/kWh

 

Dodávateľ – STEFE Martin, a.s.:                  variabilná zložka: 0,05304 €/kWh

                                                                     fixná zložka:    331,23384 €/kW

                                                                     spolu:       0,11554 €/kWh  

 

 

Skutočná cena za 1kWh sa vypočíta po uplynutí kalendárneho roka podľa spotrebovaných kWh.

 

Studená voda

Dodávateľ- Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. :       

vodné                                                                                                             0,8912 €/m3      

stočné                                                                                                            1,1888 €/m

spolu                                                                                                             2,0800 €/m3                 

 

Elektrická energia spoločných priestorov

Dodávateľ- Stredoslovenská energetika, a.s. :

sadzba C1                                                0,1878866  €/kWh  + mesačná platba za príkon                                                                                    podľa hodnoty hlavného ističa

 

Plyn  –  domové plynové kotolne (DPK) :

Dodávateľ – SPP, a.s.:

-maloodber tarifa M4 (nad 4000m3 do 6500m3 za rok)    0,038244 €/kWh + 16,728 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 227)

-maloodber tarifa M7 (nad 9 355m3 do 28 064m3 za rok)    0,0332844 €/kWh + 154,476 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 021,067,222,223,224,225,228,229,233,235,238)

-maloodber tarifa M8 (nad 28 064m3 do 60 000m3 za rok)    0,032364 €/kWh + 342,468 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 240)

– stredoodber tarifa S – Klasik (nad 60 000m3 do 187 091m3 za rok)  0,025224 €/kWh + 557,52 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 237)

 

                                                  

Ceny sú uvádzané s DPH.

Referát energetiky OSBD Martin  


 

                         

                                   Technické informácie

 

Najbežnejšie typy pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) používaných v domoch v našej správe:

  1. MEMOTRON 3 WHE 30

  2. MEMOTRON 3 WHE30 Z

  3. INTEGRAL V MAXX

 

Návody na obsluhu, resp. odpočet jednotlivých meračov nájdete po kliknutí na príslušný obrázok merača alebo  v hlavnom menu v zložke Súbory na stiahnutie.

 

 

                                                                       Úspory energií

 

Dosahované úspory tepla na ÚK po realizácií racionalizačných opatrení v niektorých stavebných sústavach v správe OSBD Martin:

1) Dom zateplený s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2002

 

      Typ stavebnej sústavy – BA BC r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 51%.

2) Dom vyregulovaný r. 2001 s nainštalovanými pomerovými meračmi r. 2004, zateplenie a plastové okná  r.  2006

 

 

      Typ stavebnej sústavy P.1-14/ZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2007 (3517 DST) vzhľadom k roku 1999 (3667 DST) prepočítaná cez dennostupne predstavuje 57%.

 

3) Dom zateplený s plastovými oknami a s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2003

 

      Typ stavebnej sústavy T 06 B 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 60%.