Energetické informácie

 

           Cenník energií r.2018 – 1

 

Teplo na ÚK a teplo na prípravu TÚV

Dodávateľ – Teplico, s.r.o. :                        variabilná zložka: 0,05508 €/kWh 

                                                                    fixná zložka:     199,81956 €/kW  

                                                                    spolu:                    0,09278 €/kWh 

 

Dodávateľ – Martinská teplárenská, a.s. : variabilná zložka: 0,04392 €/kWh

                                                                    fixná zložka:  180,00000   €/kW

                                                                    spolu:                    0,07788 €/kWh

 

Dodávateľ – STEFE Martin, a.s.:                   variabilná zložka: 0,04872 €/kWh

                                                                     fixná zložka:    325,03368 €/kW

                                                                     spolu:       0,11005 €/kWh  

 

 

Skutočná cena za 1kWh sa vypočíta po uplynutí kalendárneho roka podľa spotrebovaných kWh.

 

Studená voda

Dodávateľ- Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. :       

vodné                                                                                                             0,87624 €/m3      

stočné                                                                                                            1,1508   €/m3   

spolu                                                                                                             2,02704 €/m3                 

 

Elektrická energia spoločných priestorov

Dodávateľ- Stredoslovenská energetika, a.s. :

sadzba C1                                                         0,1958296  €/kWh  + mesačná platba za príkon                                                                                    podľa hodnoty hlavného ističa

 

Plyn  –  domové plynové kotolne (DPK) : 1.1.2018 – 31.3.2018

Dodávateľ – SPP, a.s.:

-maloodber tarifa M4 (nad 4000m3 do 6500m3 za rok)    0,040896 €/kWh + 17,304 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 227)

-maloodber tarifa M7 (nad 9 355m3 do 28 064m3 za rok)    0,035496 €/kWh + 154,476 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 021,067,222,223,224,225,228,229,233,235,238)

-maloodber tarifa M8 (nad 28 064m3 do 60 000m3 za rok)    0,035016 €/kWh + 342,468 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 240)

– stredoodber tarifa S – Klasik (nad 60 000m3 do 187 091m3 za rok)  0,025044 €/kWh + 507,324 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 237)

 

                                                  

Ceny sú uvádzané s DPH.

                                                                                               Energetické oddelenie OSBD Martin 


 

           Cenník energií r.2018 – 2

 

Teplo na ÚK a teplo na prípravu TÚV

Dodávateľ – Teplico, s.r.o. :                                     variabilná zložka: 0,05508 €/kWh 

                                                                                 fixná zložka:     199,81956 €/kW  

                                                                                 spolu:                    0,09278 €/kWh 

 

Dodávateľ – Martinská teplárenská, a.s. :             variabilná zložka: 0,04392 €/kWh

                                                                                fixná zložka:     180,00000 €/kW

                                                                                spolu:                    0,07788 €/kWh 

 

Dodávateľ – STEFE Martin, a.s.:                            variabilná zložka: 0,04872 €/kWh

                                                                              fixná zložka:    325,03368 €/kWh

                                                                              spolu:       0,11005 €/kWh  

 

 

Skutočná cena za 1kWh sa vypočíta po uplynutí kalendárneho roka podľa spotrebovaných kWh.

 

Studená voda

Dodávateľ- Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. :       

vodné                                                                                                             0,87624 €/m3      

stočné                                                                                                            1,1508   €/m3   

spolu                                                                                                             2,02704 €/m3                 

 

Elektrická energia spoločných priestorov

Dodávateľ- Stredoslovenská energetika, a.s. :

sadzba C1                                                         0,1958296  €/kWh  + mesačná platba za príkon                                                                                    podľa hodnoty hlavného ističa

 

Plyn  –  domové plynové kotolne (DPK) : 1.4.2018 – 31.12.2018

Dodávateľ – SPP, a.s.:

-maloodber tarifa M4 (nad 4000m3 do 6500m3 za rok)    0,037524 €/kWh + 16,728 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 227)

-maloodber tarifa M7 (nad 9 355m3 do 28 064m3 za rok)    0,032124 €/kWh + 154,476 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 021,067,222,223,224,225,228,229,233,235,238)

-maloodber tarifa M8 (nad 28 064m3 do 60 000m3 za rok)    0,031644 €/kWh + 342,468 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 240)

– stredoodber tarifa S -Klasik(nad 60 000m3 do 187 091m3 za rok)  0,025044 €/kWh + 507,324 €  fixná mesačná platba (platí pre BD 237)

 

                                                  

Ceny sú uvádzané s DPH.

                                                                                               Energetické oddelenie OSBD Martin 

 


                         

                                   Technické informácie

 

Najbežnejšie typy pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) používaných v domoch v našej správe:

  1. MEMOTRON 3 WHE 30

  2. MEMOTRON 3 WHE30 Z

  3. INTEGRAL V MAXX

 

Návody na obsluhu, resp. odpočet jednotlivých meračov nájdete po kliknutí na príslušný obrázok merača alebo  v hlavnom menu v zložke Súbory na stiahnutie.

 

 

                                                                       Úspory energií

 

Dosahované úspory tepla na ÚK po realizácií racionalizačných opatrení v niektorých stavebných sústavach v správe OSBD Martin:

1) Dom zateplený s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2002

 

      Typ stavebnej sústavy – BA BC r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 51%.

2) Dom vyregulovaný r. 2001 s nainštalovanými pomerovými meračmi r. 2004, zateplenie a plastové okná  r.  2006

 

 

      Typ stavebnej sústavy P.1-14/ZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úspora tepla v roku 2007 (3517 DST) vzhľadom k roku 1999 (3667 DST) prepočítaná cez dennostupne predstavuje 57%.

 

3) Dom zateplený s plastovými oknami a s nainštalovanými pomerovými meračmi tepla od 1.1.2003

 

      Typ stavebnej sústavy T 06 B 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspora tepla v roku 2005 prepočítaná cez dennostupne predstavuje 60%.