Prenájom smetných nádob

Prenájom smetných nádob :

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe OSBD Martin majú uzavretú zmluvu s firmou Brantner Fatra, s.r.o. Martin na prenájom a údržbu smetných nádob. V zmysle tejto zmluvy prenajímateľ poskytuje na prenájom dva druhy smetných nádob, a to 1100 l kontajnery a 110 l KUKA nádoby, za ktoré sa mesačne platí poplatok vo výške 11,87 € a 1,12 €. Zároveň prenajímateľ bezplatne zabezpečuje bežné opravy a údržbu smetných nádob, resp. ich výmenu pri poškodení alebo opatrebovaní.

 

Vývoz 1100 l smetných nádob je zabezpečovaný nasledovne :

 

– pondelok a štvrtok – sídliská Sever I, Košúty I. + II, Martin – Stred – Prednádražie,

– utorok a piatok – sídliská Sever II, Priekopa, Vrútky, Jahodníky, Ľadoveň,

– pondelok, streda, piatok – Záturčie I,II,III.

/ viac info na: www.brantnerfatra.com, v sekcii Harmonogramy /

 

Okrem týchto služieb si bytové domy môžu cez OSBD Martin objednať aj prenájom a jednorazové vývozy veľkokapacitných kontajnerov za účelom likvidácie veľkoobjemového odpadu zo spoločných priestorov domu.