Kontrolná komisia

Kontrolná komisia OSBD Martin

Ing. Námešná Oľga – predsedníčka kontrolnej komisie
Ing. Michal Dojčan – podpredseda kontrolnej komisie
Stanislav Fekeč

kkomisia@osbd.sk