Personálne oddelenie

Personálne oddelenie

 

1.Kontakt:

   Vedúca oddelenia: Jela Beláková

   Kontakt: č.m.  0903 446 746, č.t. 043/4241717

   E-mailová adresa: belakova@osbd.sk

 

2.Vykonáva činnosti:

    – uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre bytové domy

     v správe OSBD Martin (napr. upratovanie, údržbárske práce, odpis vody, obsluha domových

     výmenníkových staníc a domových plynových kotolní,…)

   – spracováva podklady pre výplatu  odmien zástupcom vlastníkov 

   – zabezpečuje školenia a vykonáva poučenie oprávnených osôb  

   – vypracováva kompletnú agendu pre bytové domy, v ktorých je schválená inštalácia

      kamerového systému