Energetické oddelenie

1.Kontakt:

   Referent energetického oddelenia: Ing. Janka Kantová

   Kontakt: č.t. 043/4241710

   E-mailová adresa: energetika1@osbd.sk

 

   Referent energetického oddelenia: Ing. Denisa Smoligová

   Kontakt: č.t. 043/4241715

   E-mailová adresa: energetika2@osbd.sk

 

   Referent energetického oddelenia: Ing. Barbora Zajacová

   Kontakt: č.t. 043/4241710

   E-mailová adresa: energetika3@osbd.sk

 

   Referent VTZ: Eva Horecká

   Kontakt: č.t. 043/4241705

   E-mailová adresa: vtz@osbd.sk

 

2.Vykonáva činnosti:

– poskytovanie informácií  o jednotlivých energiách ( studená a teplá voda, teplo na ústredné kúrenie, elektrická energia spoločných priestorov)   
– poskytnutie informácií  o hydraulickom vyregulovaní TÚV a ÚK
– vybavovanie žiadostí na servis bytových vodomerov, pomerových meračov tepla
– preberanie odpočtových hárkov na odpis bytových vodomerov
– informácie pri kúpe a prevode bytov týkajúce sa TÚV, SV a ÚK
– vybavovanie reklamácií týkajúcich sa energií z vyúčtovania skutočných nákladov
– informácie v oblasti energetickej legislatívy
– informácie o cenách energií