Investično – technický referát

1.Kontakt:

   Investično – technický referent: Irena Škrovinová

   Kontakt: č.t. 043/4241746, č.m. 0903 904 519

   E-mailová adresa: odbory@osbd.sk

 

2.Vykonáva činnosti:

– vyhotovenie potvrdení o veku stavieb v správe OSBD Martin

– evidencia požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov v rámci celkovej obnovy bytových domov,  príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie

– vypracovanie žiadostí na ohlásenie drobnej stavby alebo pre stavebné povolenie

– vyhotovenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve OSBD Martin, zasadačky OSBD Martin

– vybavovanie povolení a následný výrub drevín podľa požiadaviek bytových domov

– spracovanie podkladov pre prípravu zmlúv s prenajímateľom smetných nádob, nahlasovanie mimoriadnych vývozov  veľkokapacitných kontajnerov a opráv resp. výmeny smetných nádob