Organizačno – technické oddelenie

1.Kontakt:

   Vedúca organizačno – technického oddelenia: Ing. Petra Frková

   Kontakt: č.t. 043/4241718, 0911 979 983

   E-mailová adresa: frkova@osbd.sk

 

   Organizačno technický referent: Ing. Zuzana Muráňová

   Kontakt: č.t. 043/4241733, 0903 426 466

   E-mailová adresa: muranova@osbd.sk

 

   Organizačno technický referent: Mgr. Zuzana Kollárová

   Kontakt: č.t. 043/4241733, 0903 426 463

   E-mailová adresa: zkollarova@osbd.sk

 

2.Vykonáva činnosti:

– príprava schôdzi vlastníkov

– príprava písomných hlasovaní

– splnomocnenie na hlasovanie

 

 

   organizačno technický referent: Alena Ďanovská

   Kontakt: č.t. 043/4241712

   E-mailová adresa: udrzba@osbd.sk

 

   organizačno technický referent- referent dodavateľskej údržby: Ing. Jana Knošková

   Kontakt: č.t. 043/4241713, 0903 426 523

   E-mailová adresa: udrzba1@osbd.sk

 

3.Vykonáva činnosti:

– výzvy na vypracovanie cenových ponúk, zverejňovanie cenových ponúk

– overovanie vecnej správnosti faktúr

– zmluvy o dielo

– zabezpečovanie dodávateľskej údržby pre bytové domy

– škodové udalosti