Právny referát

1.Kontakt:

   Bytový referent: Kvetoslava Oravcová

   Kontakt: č.t. 043/4241730

   E-mailová adresa: pravne@osbd.sk

 

2.Vykonáva činnosti:

– vyhotovenie zmluvy o nájme spoločných priestorov

– vyhotovenie Vyhlásenia o uznaní dlhu a jeho splátkach

– vybavovanie žiadostí na iné použitie družstevného bytu (podnikanie v byte, sídlo firmy v byte)

– riešenie sťažností na porušovanie domového poriadku nájomcami družstevných bytov