História OSBD Martin

Okresné stavebné bytové družstvo Martin

Kozmonautov 35, Martin 036 01
Právna forma – družstvo
zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
IČO: 00222038, odd.: Dr., vložka č.: 61/L

 

  

Naše družstvo pracuje v oblasti správy a údržby bytového fondu viac ako 46 rokov. V súčasnosti spravujeme alebo vykonávame dohodnuté činnosti na základe zmluvy o výkone správy /vlastníci bytov/ alebo mandátnej zmluvy /spoločenstvá vlastníkov bytov/ pre viac ako 7 600 bytov. Dlhoročné skúsenosti, počet spravovaných bytov a najmä odborný aparát zamestnancov je zárukou kvality nami poskytovaných služieb vo všetkých činnostiach súvisiacich so správou bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Okresné stavebné bytové družstvo Martin vzniklo zlúčením 9 malých miestnych stavebných družstiev do jedného celku. Ustanovujúce zhromaždenie delegátov sa konalo 18.5.1972. Dňa 30.6.1972 Krajský súd v Banskej Bystrici vykonal zápis do registra. Družstvo pre svoju činnosť získalo prevádzkovú budovu na bývalej ulici Engelsovej v Martine, do ktorej sa po rekonštrukcií presťahovalo v druhej polovici septembra 1972. 

 

Stavebné úpravy budovy OSBD Martin na bývalej ul. Engelsovej

Stavebné úpravy budovy OSBD Martin na bývalej ul. Engelsovej                                                             

I. budova OSBD Martin na bývalej ul. Engelsovej   

I. budova OSBD Martin na bývalej ul. Engelsovej 

 

V roku 1982 začala príprava výstavby novej budovy OSBD na ul. Kozmonautov, ktorá bola odovzdaná do užívania 21.12.1984.

Výstavba novej budovy OSBD na ul. Kozmonautov

Výstavba novej „A“ budovy OSBD na ul. Kozmonautov

Slávnostné otvorenie novej budovy OSBD Martin

Slávnostné otvorenie novej budovy OSBD Martin

Výstavba novej budovy OSBD na ul. Kozmonautov

Výstavba novej „B“ budovy OSBD na ul. Kozmonautov