Ochrana osobných údajov

Prehlásenie a informácia k ochrane osobných údajov

Informácia – správa bytov a nebytových priestorov

Informácia – kamerový systém

Poskytnutie informácií  – členovia

Poskytnutie informácií  – nájomcovia